استیکر های جدید سریال پایتخت 5 به همراه تیکه کلام های شخصیت ها

 | استیکر بهتاش | استیکر ارسطو | استیکر سارا و نیکا | استیکر ای خدا | استیکر ولکن

تعدا استیکرهای پایتخت پنج: 105 عدد

ADD STICKERS Telegram

بر روی دکمه ADD STICKERS کلیک کنید تا استیکر ها به تلگرام شما اضافه شود